امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

هدف از این مقاله (ERP) در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات26حجم0/497 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf توضیحات کامل دانلود مقالامکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان|42075086|r-next|امکان سنجی اجرای ERP,امکان سنجی پیاده سازی ERP,برنامه ریزی منابع سازمان,اجرای برنامه ریزی منابع سازمان,پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان,امکان سنجی اجرای برنامه ریزی منابع سازمان,امکان سنجی پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان,اجرای ERP در شرکت نفت
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان امکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان را مشاهده می نمایید.

هدف از این مقاله (ERP) در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات26حجم0/497 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل
دانلود مقاله مدیریتامکان سنجی پیاده سازی و اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری چکیدهسیستم­های برنامه­ ریزی منابع سازمان بسته­ های نرم­افزاری گسترده­ای می­باشند که جهت پشتیبانی از توسعه یکپارچه اطلاعات در بخش­های مختلف سازمان مانند تولید، مالی و منابع انسانی بوجود آمده­اند. در واقع سیستم برنامه­ ریزی منابع سازمان یک بسته نرم­افزاری و سخت ­افزاری است که سازمان را قادر می­سازد تا کارایی و اثربخشی استفاده از منابع را مدیریت کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی امکان­سنجی پیاده ­سازی و اجرای سیستم­های برنامه ­ریزی منابع سازمان (ERP)، در شرکت ملی پخش فرآورده­ های نفتی منطقه ساری است. جامعه آماری این تحقیق، 185 نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی منطقه ساری می­باشند، که 128 نفر به عنوان نمونه انتخاب، و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده، تجزیه و تحلیل داده­ها بوسیله نرم­افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شده است. نتایج حاصله از مدل معادلات ساختاری نشان داد، مدل تحقیق دارای برازشی مناسب، کلیت آن مورد تایید و جزء شاخص انگیزش بقیه متغیرها تبیین کننده ERP بوده­اند. و هم­چنین سایر یافته ­ها حاکی از آن بوده که جز متغیرهای سرمایه­ گذاری، مهارت­ها و فرایند­ها، سایر متغیرها در شرایط نامناسبی قرار دارند. کلیدواژه هاشاخصشرکت ملی پخش فرآورده های نفتیسیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
"