مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال 62 صفحه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحمبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال 62 صفحه|42075094|r-next|فصل دوم پایان نامه استراتژی های تحلیل تکنیکال,مبانی نظری استراتژی های تحلیل تکنیکال,پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال,پیشینه داخلی استراتژی های تحلیل تکنیکال,پیشینه خارجی استراتژی های تحلیل تکنیکال,پیشینه پژوهش استراتژی های تحلیل تکنیکال,چارچوب نظری استراتژی های تحلیل تکنیکال,
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال 62 صفحه را مشاهده می نمایید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات62حجم2/483 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال می باشد. در بخش اول مبانی نظری استراتژی های تحلیل تکنیکال تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق استراتژی های تحلیل تکنیکال در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

چکیده : در این تحقیق کارآمدی روش های خرید سهام با استفاده از استراتژی های تکنیکال نسبت به روش خرید و نگهداری بررسی شد. استراتژی های تکنیکال مورد آزمون، میانگین متحرک نمایی، شاخص قدرت اندازه حرکت و استراتژی ترکیبی شاخص قدرت اندازه حرکت و میانگین متحرک نمایی می باشند. موقعیت های خرید ایجاد شده براساس دوره های روزانه(کوتاه مدت) و هفتگی(میان مدت) برای 16شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران در سه سال 1390تا1392 استخراج گردید. داده های بدست آمده را با روش خرید و نگهداری برای دوره های سالانه، دوساله سه ساله 1390تا1392مورد مقایسه قرارداده شده است. نتیجه نشان می دهد در دوره هایی که بازار به شدت صعودی باشد(سال 1392) استراتژی های تکنیکال کارایی لازم را ندارند اما در دوره هایی که روند بازار متعادل می باشد استراتژی های تکنیکال برای خرید سهام کارآمدتر می باشند. همچنین در صورتی که خرید در ابتدای سال 1390انجام و انتهای 1392فروش صورت گیرد(دوره3ساله)؛ تفاوت معناداری بین بازده استراتژی های تکنیکال و خرید و نگهداری مشاهده نمی شود. کلمات کلیدی:تحلیل تکنیکالروش خرید و نگهداریمیانگین های متحرکشاخص قدرت اندازه حرکتاستراتژی های سرمایه گذاری مقدمهسرمایه گذاران و مدیران سرمایه گذاری در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت ها، با فرایند تصمیم گیری روبرو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که حداکثر منافع را داشته باشد. اصولا سرمایه گذار در زمان خرید سهام علاوه بر ریسک به دو عامل توجه دارد: الف) سود حاصله طی دوره ای که آن سهم را در اختیار دارد(بازده سالانه)؛ب) ارزش فروش سهم در دوره های آتی ( ارزش آتی دارایی). این دو عامل فوق در معیار بازدهی نهفته است که از طریق محاسبه مقدار آن طی دوره سرمایه گذاری منافع حاصله قابل اندازه گیری است. در صورتی که سرمایه گذار بتواند سهامی را انتخاب نماید که دو ارزش فوق الذکر را با توجه به ریسک قابل قبول ، حداکثر نماید، انتخاب و تصمیم او بهینه خواهد بود که این موضوع هدف اصلی بحث تحلیل سهام می باشد(ستایش و همکاران 1388) درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد. مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد. تقریبا هیچگونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با استفاده از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد. فهرست مطالبمقایسه استراتژی های تحلیل تکنیکال با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام فصل دوم: پیشینه تحقیق 101-2مقدمه 112-2مبانی نظری تحقیق 121-2-2روش پرتفولیو 122-2-2تحلیل بنیادی 141-2-2-2بررسی و تحلیل اوضاع اقتصادی کشور: 152-2-2-2تجزیه و تحلیل صنعت: 153-2-2-2تجزیه و تحلیل شرکت: 164-2-2-2ارزشیابی قیمت سهام: 163-2-2تحلیل تکنیکال 163-2استراتژی های سرمایه گذاری 181-3-2استراتژی های سرمایه گذاری بنیادی 191-1-3-2استراتژی شتاب 192-1-3-2استراتژی معکوس 203-1-3-2اقلام تعهدی 214-1-3-2سهام رشدی و سهام ارزشی 222-3-2استراتژی های سرمایه گذاری تکنیکی 251-2-3-2استراتژی میانگین متحرک 251-1-2-3-2میانگین متحرک ساده: 262-1-2-3-2میانگین متحرک موزون 263-1-2-3-2میانگین متحرک نمایی 274-1-2-3-2میانگین متحرک مثلثی 295-1-2-3-2میانگین متحرک متغیر 294-2روش های معاملاتی مورد استفاده مبتنی بر میانگین متحرک 311-4-2رابطه میانگین متحرک با قیمت 312-4-2رابطه میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت 325-2میانگین متحرک همگرا – واگرا(MACD) 326-2شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) 337-2استراتژی های سرمایه گذاری ترکیبی بنیادی و تکنیکال 368-2تحقیقات خارج از کشور 411-8-2تحقیق الکساندر 412-8-2تحقیق فاما و بلوم 423-8-2تحقیق ون هورن و پارکر 424-8-2تحقیق جیمز 425-8-2تحقیق جنسن و بنینگتون 436-8-2تحقیق بروک و همکاران 447-8-2تحقیق بلوم و همکاران 46تحقیق بسمبیندر و چان 469-8-2تحقیق هادسون و همکاران 4710-8-2تحقیق میلز 4711-8-2تحقیق جینکای 4812-8-2تحقیق ایساکو و هالیستین 4813-8-2تحقیق وایت و همکاران 4814-8-2تحقیق رانتر و لیل 4915-8-2تحقیق وانگ و همکاران 4916-8-2تحقیق گوناسکریج و پاور 5017-8-2سوک جون لی و همکاران 5018-8-2شین یون وانگ و همکاران 5119-8-2کوکوهان چن و همکاران 5120-8-2هارن و پاولو 519-2تحقیقات در داخل کشور 51منابع
"